Konsultuojame darbuotojų saugos ir sveikatos, civilinės saugos, gaisrinės saugos, energetiokos klausimais:
  • Atstovaujame darbuotojų saugos ir sveikatos, profesinės sveikatos  tarnybas įmonėje; 
  • Atliekame atsakingo už elektros ūkį funkciją; 
  • Prižiūrime ir kontroliuojame darbų saugos būklę įmonėje; 
  • Atliekame darbų ir gaisrinės saugos dokumentacijos auditą; 
  • Ruošiame reikiamą dokumentaciją; 
  • Organizuojame profesinę rizikos vertinimą; 

Peržiūrėti artimiausių mokymų tvarkaraštį