Darbuotojas vykdantis pavojingus darbus gamtinių dujų aplinkoje

Mokymo trukmė: 16 val.

Programa skirta  profesiją atitinkančius darbus (gamtinių dujų vamzdynų ar įrenginių montavimą , valdymą, priežiūrą, demontavimą) atliekantiems darbuotojams. Mokoma saugiai atlikti darbus gamtinių dujų aplinkoje montuojant, remontuojant eksploatuojant ir demontuojant  dujų vamzdynus ir įrenginius.

Daugiau informacijos tel: +370 655 50 011

Peržiūrėti artimiausių mokymų tvarkaraštį

Darbininko, atliekančio vamzdynų izoliavimo darbus

Informacija apie mokymus ruošiama…

Daugiau informacijos tel: +370 655 50 011

Peržiūrėti artimiausių mokymų tvarkaraštį

Suskystintų naftos dujų degalinės operatoriaus

Programa skirta parengti operatorius, kurie tinkamai ir saugiai eksploatuotų suskystintų naftos dujų degalinės įrenginius. Mokoma analizuoti ir taikyti slėginių įrenginių techninį reglamentą, potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymą, suskystintų naftos dujų įrenginių eksploatavimo taisykles. Supažindinami su suskystintų naftos dujų fizinėmis ir cheminėmis savybėmis, degalinės technologinėmis schemomis, įrenginiais, jų naudojimu ir priežiūra. Baigusieji geba dirbti suskystintų natos dujų degalinės operatoriais.

Po mokymų:

  • Dalyviams išduodamas mokymo paslaugų teikėjo nustatytos formos pažymėjimas, liudijantis išklausytą mokymo programą;
  • Organizuojamas energetikos darbuotojų atestavimas.

Daugiau informacijos tel: +370 655 50 011

Peržiūrėti artimiausių mokymų tvarkaraštį