Radiacinės saugos mokymų programos, dirbantiems asmens sveikatos priežiūros įstaigose

Asmenų, atsakingų už radiacinę saugą asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose naudojami jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriai (rentgeno diagnostikoje), radiacinės saugos privalomojo pradinio mokymo programa

Asmenų, dirbančių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose naudojami jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriai (rentgeno diagnostikoje), radiacinės saugos privalomo pradinio mokymo programa

Asmenų, atsakingų už radiacinę saugą asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose naudojami jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriai (rentgeno diagnostikoje), radiacinės saugos privalomojo periodinio mokymo programa

Asmenų, dirbančių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose naudojami jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriai (rentgeno diagnostikoje), radiacinės saugos privalomo periodinio mokymo programa

Daugiau informacijos tel: +370 655 50 011

Peržiūrėti artimiausių mokymų tvarkaraštį

Radiacinės saugos mokymų programos odontologijoje

Asmenų, atsakingų už radiacinę saugą asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose naudojami dantų rentgeno diagnostikos aparatai, radiacinės saugos privalomojo pradinio mokymo programa

Asmenų, dirbančių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose naudojami dantų rentgeno diagnostikos aparatai, radiacinės saugos privalomojo pradinio mokymo programa

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, atsakingų už radiacinę saugą ar dirbančių su dantų rentgeno diagnostine įranga, radiacinės saugos privalomojo periodinio mokymo programa

Daugiau informacijos tel: +370 655 50 011

Peržiūrėti artimiausių mokymų tvarkaraštį

Radiacinės saugos mokymo programos prekiaujantiems ir montuojantiems jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, naudojamus sveikatos priežiūros įstaigose

Asmenų, atsakingų už radiacinę saugą įmonėse, prekiaujančiuose jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, pradinio radiacinės saugos mokymo programa

Veiklos vykdytojų, prekiaujančių jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, įrašytų į licencijos priedą bei montuojantys, prižiūrintys ir remontuojantys jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, naudojamus sveikatos priežiūros įstaigose pradinio radiacinės saugos mokymo programa

Daugiau informacijos tel: +370 655 50 011

Peržiūrėti artimiausių mokymų tvarkaraštį