Ekskavatorinio krautuvo naudojimo darbų saugos ir sveikatos instrukcija

12