PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS NEFORMALAUS MOKYMO PROGRAMA

60 

Kategorija:

Aprašymas

Skirta įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovams.

Mokymų tikslas: teoriškai ir praktiškai parengti vadovą, gebantį organizuoti/vadovauti priešgaisrinės saugos priemonių įgyvendinimui įmonėje.

Priešgaisrinės saugos įstatymo 11 str. 5 dalis nustato, kad “Priešgaisrinės saugos mokymo programą turi išklausyti įmonės, įstaigos, organizacijos, kurios atitinka vidaus reikalų ministro patvirtintus kriterijus, vadovas arba tokios įmonės, įstaigos, organizacijos darbuotojas, kuriam jos vadovas paveda kontroliuoti objekto priešgaisrinę būklę ir imtis priemonių priešgaisrinės saugos reikalavimams vykdyti.”

Mokymų paskirtis: Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų priešgaisrinės saugos mokymo programos paskirtis – supažindinti objektų vadovus su priešgaisrinę saugą reglamentuojančiais teisės aktais, priešgaisrinės saugos organizavimo įmonėje, įstaigoje, organizacijoje tvarka, priešgaisrine įranga, gaisrų gesinimo organizavimo tvarka, objektų vadovų teisėmis ir pareigomis priešgaisrinės saugos srityje, atsakomybe už priešgaisrinės saugos reikalavimų pažeidimus.

 

MOKYMŲ PLANAS – PROGRAMA

Eil. Nr. Dalyko pavadinimas Valandų skaičius
  Teorinis mokymas 8
1. Gaisrų statistiniai duomenys šalyje. Pagrindinės gaisrų priežastys 1
2. Priešgaisrinę saugą reglamentuojantys teisės aktai 1
3. Priešgaisrinės saugos organizavimo įmonėje, įstaigoje, organizacijoje tvarka 2
4. Priešgaisrinė įranga 2
5. Gaisrų gesinimo organizavimas. Darbuotojų veiksmai kilus gaisrui 1
6. Objektų vadovų teisės ir pareigos priešgaisrinės saugos srityje. Atsakomybė už priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus

 

1
Egzaminas 1

 

Susipažinusiems su programos kurso medžiaga ir išlaikiusiems baigiamąjį egzaminą (testą) objektų vadovams ir atsakingiems asmenims mokymo vykdytojas išduoda nustatyto pavyzdžio pažymėjimą.

Baigiamasis egzaminas laikomas išlaikytu, jeigu egzaminuojamasis atsakė į daugiau kaip 70 % pateiktų klausimų.