IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS PROJEKTAS 13.1.1-LVPA-K-860-01-1162 „ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS SUKŪRIMAS MOKYMŲ PASLAUGŲ UŽSAKYMAMS”

VšĮ „Mokymų ir konsultavimo biuras” įgyvendina iš 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos finansuojamą projektą 13.1.1-LVPA-K-860-01-1162 „Elektroninės parduotuvės sukūrimas mokymų paslaugų užsakymams“.

Projekto tikslas – sukurti klientų savitarnos platformą (el. parduotuvę), kurioje jie galėtų patys susirasti, išsirinkti, užsisakyti ir susimokėti už mokymų paslaugas.

Šiuo projektu siekiama įgyvendinti patogesnį įmonės teikiamų paslaugų užsakymo procesą, sudarant sąlygas klientams viską pasidaryti patiems.

Projekto metu sukurtu sprendimu galės naudotis klientai iš visos Lietuvos.

Projektas yra įgyvendinamas nuo 2022 m. kovo 21 d. iki 2023 m. kovo 15 d.

Projektas yra įgyvendinamas pagal ES priemonę „E. komercijos modelis COVID 19“ naudojant Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonę.