Mokymų programos statybos specialistams

Ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovų ir statinio sprecialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovų kvalifikacijos kėlimo seminarai

Kartu su partneriais organizuojame kvalifikacijos kėlimo seminarus pagal Jūsų atestate išvardintas pareigas ir/ar darbo sritis;.

Kvalifikacijos tobulinimo mokymai vykdomi pagal LR aplinkos ministerijos suderintas mokymo programas. Mokymuose dalyvaujantiems asmenis išduodamas pažymėjimas, patvirtinantis kvalifikacijos tobulinimą pagal  STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ nustatytą tvarką.

Daugiau informacijos tel: +370 655 50 011

Peržiūrėti artimiausių mokymų tvarkaraštį