Elektrinės viryklės naudojimo darbų saugos ir sveikatos instrukcija

12