Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, mokymo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais

Programa skirta supažindinti darbdavius, darbdaviams atstovaujančius įmonių, įstaigų, organizacijų ar kitų organizacinių struktūrų vadovus su bendrosiomis darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų nuostatomis ir reikalavimais, kad jie sugebėtų sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas.

Daugiau informacijos tel: +370 655 50 011

Peržiūrėti artimiausių mokymų tvarkaraštį

Padalinio vadovo darbų saugos mokymo programa

Programa skirta supažindinti padalinių vadovus su bendromis darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų nuostatomis ir reikalavimais, kad jie sugebėtų sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas.

Daugiau informacijos tel: +370 655 50 011

Peržiūrėti artimiausių mokymų tvarkaraštį