Naftos produktų degalinės operatorius

Programa skirta parengti operatorius, kurie tinkamai ir saugiai eksploatuotų naftos produktų degalinės įrenginius. Suteikiama žinių apie naftos produktus ir bioproduktus, degalų priėmimo, pardavimo ir laikymo tvarką, apskaitos dokumentų pildymo tvarką, prekių mokslo pagrindus, maisto bei bendros paskirties prekių pardavimo taisykles, klientų aptarnavimo psichologinius pagrindus bei operatoriaus darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų reikalavimus degalinėse.

Po mokymų:

  • Dalyviams išduodamas mokymo paslaugų teikėjo nustatytos formos pažymėjimas, liudijantis išklausytą mokymo programą;
  • Organizuojamas energetikos darbuotojų atestavimas.

Daugiau informacijos tel: +370 655 50 011

Peržiūrėti artimiausių mokymų tvarkaraštį

Kvalifikacijos kėlimo seminarai, energetikos objektus, įrenginius statantiems ir eksploatuojantiems darbuotojams

Seminarai skirti privalomam kvalifikacijos kėlimui  pagal Energetikos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo reikalavimus.

Seminarų metu pristatoma naujausia informacija apie naftos produktų įrenginius, eksploatavimo saugos reikalavimus bei dokumentaciją, būtiną eksploatuojant naftos produktų  įrenginius.

Po mokymų dalyviams išduodamas kvalifikacines valandas patvirtinantis pažymėjimas. Organizuojams energetikos darbuojotų atestavimas.

Daugiau informacijos tel: +370 655 50 011

Peržiūrėti artimiausių mokymų tvarkaraštį