Aukštalipio darbų vadovo mokymai

Mokymo programa skirta paruošti aukštalipio darbų vadovą, išmanantį aukštalipio darbų ypatumus, žinantį saugaus darbo aukštyje organizavimo principus, kolektyvines ir asmenines apsaugines priemones ir įrangą nuo kritimo iš aukščio bei mokantį organizuoti saugius aukštalipio darbus.

Daugiau informacijos tel: +370 655 50 011

Peržiūrėti artimiausių mokymų tvarkaraštį

Mokymo programa darbuotojams, dirbantiems aukštalipio darbus

Mokymo programa skirta darbuotojams, vykdantiems aukštalipio darbus. Mokoma paaukštinimo, apsaugos nuo kritimo priemonių, alpinizmo įrangos, aukštalipių darbų organizavimo, pastolių montavimo ir demontavimo bei darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, darbo teisės pagrindų ir kt.

Daugiau informacijos tel: +370 655 50 011

Peržiūrėti artimiausių mokymų tvarkaraštį

Šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose vykdomų darbų vadovo mokymo programa

Mokymo programa skirta rengti darbų vadovus, gebančius saugiai vadovauti darbams, vykdomiems šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose, organizuoti padidinto pavojaus darbų atlikimą, lokalizuoti ir likviduoti avarines situacijas, atlikti profilaktinius darbus.

Daugiau informacijos tel: +370 655 50 011

Peržiūrėti artimiausių mokymų tvarkaraštį

Darbininko, dirbančio šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose mokymo programa

Mokymo programa skirta rengti darbininkus, gebančius savarankiškai atlikti darbus požeminiuose statiniuose: šuliniuose, kamerose, kanaluose, kolektoriuose, atlikti profilaktinį kanalizacijos šulinių valymą bei pereinamų kanalizacijos kanalų apžiūrą, atlikti darbus esant avarinėms situacijoms, naudotis darbo metu signalizacija bei apšvietimu ir dujokauke.

Daugiau informacijos tel: +370 655 50 011

Peržiūrėti artimiausių mokymų tvarkaraštį

Grunto kasimo, tvirtinimo ir kitų darbų, vykdomų iškasose ir pylimuose, vadovo mokymo programa

Mokymo programa skirta asmenims, kurių darbas susijęs su grunto kasimo, tvirtinimo ir kitų darbų, vykdomų iškasose ir pylimuose, vadovais. Mokoma gruntų rūšių ir savybių, kenksmingų faktorių ir rizikos veiksnių, kasant iškasas ir pilant sanpilas, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, žemės darbų organizavimo ir kt.

Daugiau informacijos tel: +370 655 50 011

Peržiūrėti artimiausių mokymų tvarkaraštį

Darbininko, vykdančio grunto kasimo, tvirtinimo ir kitus darbus iškasose ir pylimuose mokymo programa

Mokymo programa skirta darbininkams vykdantiems grunto kasimo, tvirtinimo ir kitus darbus iškasose ir pylimuose. Mokoma žemės kasimo ir gatvių dangos apsaugos taisyklių, žemės kasimo darbų pavojingoje aplinkoje, saugių žemės kasimo ir tvirtinimo darbų atlikimo, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, transporto bei statybos mechanizmų judėjimo šalia iškasų reikalavimų .

Daugiau informacijos tel: +370 655 50 011

Peržiūrėti artimiausių mokymų tvarkaraštį

Darbo su asbestu ir jo gaminiais vadovo mokymo programa

Programa skirta paruošti darbo su asbestu arba jo gaminiais vadovą, kuris žinotų asbesto ir jo gaminių kenksmingumą žmogaus sveikatai, asbesto ir jo gaminių mechanines, fizines savybes, sugebėtų tinkamai organizuoti ir saugiai vykdyti darbus, kuriuose darbuotojai dirba su asbestu ir jo gaminiais, mokėti užpildyti reikiamus dokumentus, paruošti prevencinių priemonių planą dirbant su asbestu ir jo gaminiais.

Daugiau informacijos tel: +370 655 50 011

Peržiūrėti artimiausių mokymų tvarkaraštį

Darbininko, dirbančio su asbestu arba jo gaminiais mokymo programa

Programa skirta įmonių, kuriose naudojamas asbestas arba jo gaminiai, darbininkų, turinčių darbinę kvalifikaciją, mokymui saugiai dirbti su asbestu arba jo gaminiais ir teisingai tvarkyti atliekas. Mokymo tikslas – parengti asmenis, kurie žinotų asbesto kenksmingumą žmogaus sveikatai, asbesto ir jo gaminių mechanines, fizines savybes ir sugebėtų saugiai dirbti, saugant savo ir aplinkinių sveikatą nuo kenksmingo asbesto ir jo gaminių poveikio.

Daugiau informacijos tel: +370 655 50 011

Peržiūrėti artimiausių mokymų tvarkaraštį

Mokymo programos dirbantiems su cheminėmis medžiagomis

Mokymo programa:

  • Darbuotojas, dirbantis su cheminėmis medžiagomis
  • Darbų, vykdomų su cheminėmis medžiagomis vadovas

Daugiau informacijos tel: +370 655 50 011

Peržiūrėti artimiausių mokymų tvarkaraštį

Mokymo programa darbuotojams, atliekantiems darbus triukšme

Informacija ruošiama …

Daugiau informacijos tel: +370 655 50 011

Peržiūrėti artimiausių mokymų tvarkaraštį

Mokymo programa dirbantiems su nemechanizuota pastūma

Informacija ruošiama …

Daugiau informacijos tel: +370 655 50 011

Peržiūrėti artimiausių mokymų tvarkaraštį