Elektrinio krautuvo (vežimėlio) naudojimo darbų saugos ir sveikatos instrukcija

12