Elektrinio pjūklo medienai naudojimo darbų saugos ir sveikatos instrukcija

12